Премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против бяс

НОВИНИПремии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против бяс

Ловците ще получават премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против бяс. Сумите са регламентирани със заповед на министъра на земеделието. Горските и ловни стопанства започват да събират проби от отстреляни или намерени мъртви лисици и чакали от зони с ваксинация против бяс. Ловците, които ги предават, ще получават по 20 лева за отстрелян и по 50 лева за намерен хищник. Пробите ще се предават след въвеждане на данни в мобилното приложение „Водолов“. За целта ловните сдружения, чийто райони попадат в зони с извършена ваксинация ще получават специални баркодове, които се разпределят сред ловците. За всяка област са определени бройките за отстрел на хищниците. С отстреляните хищници трябва да се борави при спазване на всички мерки за биосигурност, е посочено изрично в заповедта, а горските стопанства имат ангажимент да транспортират хищниците до областните дирекции по храните, където ще се вземат пробите.

Ако сте пропуснали:

Още теми...