ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЙОРДАН НИКОЛОВ ЗАМ-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И ЕКИПА НА ПРОЕКТА ЗА „ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕГРИРАНИ ГРАДСКИ РЕШЕНИЯ” ДЗЗД 26.02.2020

- РЕКЛАМА - евтин куриер