Приключи ремонт на пътища в община Павликени

НОВИНИ Приключи ремонт на пътища в община Павликени

Приключи ремонтът на 15 километра от четвъртокласната пътна мрежа в община Павликени. За рехабилитацията от Програмата за развитие на селските райони бяха отпуснати близо 6 милиона лева. Обновените пътища с европейско финансиране са Павликени – Върбовка и Павликени – Дъскот – Паскалевец. С 3,5 милиона лева държавно финансиране през тази година продължават пътните ремонти, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов: „Рехабилитация на 9 улици в Павликени и една улица в Бяла черква. Получихме средства за довършване на четвъртокласен общински път Бяла черква – село Росица, но там включва и водопровод в обсега на пътя“. По линия на бедствията и авариите е осигурено финансиране за нов тласкателен водопровод за селата Росица и Вишовград. Приключи укрепването на речните брегове в селата Бутово и Михалци, финансирано от Програмата за трансгранично сътрудничество. 

Популярни

Още теми...