Терен с площ 6 508 кв.м, намира се на изключително атрактивно място с възможност за смяна на предназначението за вилен комплекс или индивидуални вили.
Показателите от общия устройствен план са: Кинт=1, Пл. застр.=30%, Позел=50%, Кота корниз=10м
Тел. за контантки: 0894994578

- РЕКЛАМА -