“Проект 48” Кампания за медийна грамотност

Регионална библиотека „Христо Ботев“ стана първата в страната, която се включи в „Проект 48“ ,чиято основна цел е издаването в нов формат на романа „1984“ на Джордж Оруел и провеждане на серия от лекции за повишаване на медийната грамотност. Първата среща се проведе онлайн с лектор Александър Кръстев част от проекта и създател на една от големите интернет страници насърчаващи четенето и грамотността като цяло.

Start typing and press Enter to search