Проектобюджет 2021

Възможности за устойчиво местно развитие, повишаване качеството на жизнената среда в населените места и запазване на финансовата стабилност. Това са основните цели в проектобюджета на община Враца за настоящата финансова година. През 2021 общината ще разполага с над 89 милиона лева. Близо 20 милиона от сумата е преходен остатък от 2020, по-голяма част от тях са реализирани в местни дейности. Общественото обсъждане на новата финансова рамка на община Враца е планувано да се проведе в началото на месец февруари.

Още теми...