Проектобюджет на община Мездра за 2021

Община Мездра ще разполага с 23 милиона лева през настоящата година. Сумата е с 4 милиона повече в сравнение с 2019. В Инвестиционната програма, на стойност почти два милиона лева, са заложени за изпълнение над 30 инфраструктурни обекта, повечето от тях са на територията на населените места. Около един милион лева през тази година ще бъдат вложени за ремонти на улици отново в селата. Един от основните проекти, който ще бъде реализиран в Мездра е проектирането и благоустрояването на градския парк.

Start typing and press Enter to search