Елена Марушиакова е доцент в Института за етнология и фолклорстика с Етнографски музей при БАН и професор в университета „Сейнт Андрюс“ във Великобритания, където в момента работи върху изследване на гражданската еманципация на ромите в периоди между двете световни войни в рамките на ERC advanced grant.

На 07 февруари 2020 г., на специална церемония в гр. Стокхолм, Швеция, университетът Сьодертьорн присъди почетното звание „доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Елена Марушиакова. Званието се присъжда във връзка с приноса й в развитието на ромските изследвания и превръщането и утвърждването им като академична дисциплина.

Проф. Елена Марушиакова е един от водещите учени в своята сфера, в глобален мащаб. От 1984 г. работи в тогавашния Етнографски институт с музей, чийто наследник е ИЕФЕМ – БАН. Тя е председател на the Gypsy Lore Society, най-старата и най-авторитетна международна организация в сферата на изследвания на ромите, създадена през 1888 г в Единбург. Съосновател е и член на борда на Мрежа на академични институции, работещи в ромски изследвания (Network of Academic Institutions in Romani Studies), основана през 2016 г., която се координира от университета Сьодертьорн в Стокхолм. Член е на редколегията на списанието „Romani Studies“, както и на редица други академични списания и издания. Елена Марушиакова е работила като професор в няколко европейски университета, включително университета Хумболт в Берлин и университета в Лайпциг. Автор е на новаторски изследвания, отразени в редица монографии („Циганите в България“, „Циганите в Османската империя“, „Циганите в Централна Азия и на Кавказ” и други), както и в многобройни студии и статии, покриващи широк спектър от исторически, етнографски, фолклористични, политологически и други теми.

Университетът Сьодертьорн (Södertörn University) обучава студенти в сферите на икономиката, социалните и хуманитарни науки. Институцията участва в множество международни проекти като си сътрудничи с над 130 университета в 40 държави.