Производители искат от държавата мораториум за нови насаждения с рози

Асоциацията на розопроизводителите в България настоява държавата да наложи мораториум върху създаването на нови насаждения с маслодайна роза.

В последните години секторът е в криза, пазарът се свива, а изкупните цени на розовото масло намаляват.

Агроведомството разработва и предложи за обсъждане стратегия за развитие на розопроизводството, в която е заложено ограничение на нови розови насаждения до излизане от последиците от Covid кризата.

Проблемите на бранша обаче се дължат не само на Covid-19, казва Христо Николов, председател на асоциацията.

„Имаме свръхнасаждения и свръхпроизводство. В момента в България има над 55 хиляди декара с маслодайна роза, 48 регистрирани фабрики за преработка.“

От бранша настояват ограничението да важи за следващите пет години.

„Налагането на мораториум при една продължаваща криза ще облекчи  държавата, защото тогава ще има необходимост да се подпомагат по-малък брой стопани. Ние не говорим за намаляване, говорим за спиране на увеличението на насажденията, това трябва да е ясно на всички.“

Мораториумът всъщност означава нови насаждения да се правят само на мястото на изкоренени стари. Ако някой иска да излезе от бизнеса може да преотстъпи правата си на засаждане на друг, а интерес въпреки срива в цените и проблемите, има.

„Тази година имаме вписани нови розопроизводители в регистъра на розопроизводителите, значи има нови насаждения“, каза Христо Николов.

Start typing and press Enter to search