Промяна в желанията на младите лекари за специализация заради пандемията

Коронавирусната пандемия е променила предпочитанията на младите лекари  за областта, в която те искат да специализират, съобщиха от Медицинския университет в София. Анкета сред 240 възпитаници от випуск 2020 на висшето училище показва, че 2.7 на сто от тях се насочват към  специалността  “Инфекциозни болести”, която не е била желана от нито един студент миналата година. Анкетата сред абсолвентите в Медицински факултет на висшето училище се провежда повече от 10 години и проследява промените в нагласите на завършващите млади лекари. Почти една година след пандемията прави впечатление, че сред тях се появява интерес към специалността  “Инфекциозни болести”, която година по-рано нито един студент не е посочил като желана. От Медицинския университет посочват, че тази тенденция най-вероятно е резултат от пандемичната обстановка и съответния засилен обществен интерес към специалистите-инфекционисти. Най-желана специалност сред завършващите тази година лекари е „Вътрешни болести”, към която се ориентират 10 на сто от анкетираните. Следва „Хирургия” с близо 9% интерес, която е била  най-предпочитана от предишния випуск. На трето място с еднакъв интерес от абсолвентите – близо 8 на сто – са „Акушерство и гинекология” и „Ортопедия и травматология”. Повишен е интересът и към  специалностите  „Онкология”  „Образна диагностика” и „Психиатрия”. Над 90% от Випуск 2020 искат да се реализират като специалисти в болнични заведения, а съвсем  малка част от дипломиращите се тази година – 3,5 %, желаят да станат общопрактикуващи лекари, съобщават още от висшето учебно заведение.

Start typing and press Enter to search