Променят критериите за браншовите организации в Съвета по животновъдство

НОВИНИПроменят критериите за браншовите организации в Съвета по животновъдство

Променят се критериите, на които трябва да отговарят браншовите организации, участващи в Съвета по животновъдство. Проектоправилникът, публикуван за обществено обсъждане, регламентира, че в Съвета ще могат да се включат само организации с регистрирани местни структури в поне 30 на сто от областите в страната. Съветът по животновъдство, председателстван от министъра на земеделието, дава становище по законопроекти и други нормативни актове, дава предложения при разработването на стратегии и програми за развитие на сектора, предлага мерки за преодоляване на нелоялната конкуренция в животновъдството и обсъжда производството, преработката, изкупуването и качеството на продукцията. Тези ангажименти са разписани в проекта за правилник, който подлежи на обществено обсъждане до 26 април. Документът предвижда в съвета да участват само национално представени организации, които имат регионални структури с членове в не по-малко от 30 процента от областите на  страната, а членовете им отглеждат минимум 15 на сто от съответния вид животни в България. Това ограничение се налага, тъй като животновъдството е секторът с най-много организации, а за някои от тях не е ясно кого представляват.

Ако сте пропуснали:

Още теми...