Променена пазарна оценка на общински имоти

ВИДЕО НОВИНИРЕГИОНАЛНИ НОВИНИПроменена пазарна оценка на общински имоти

С решение на общинския съвет бяха приети нови пазарни стойности на обезщетението за сервитут и правото на строеж свързани с реконструкция на съоръжения от газопроводната мрежа до хранилище в Чирен. Цените бяха приети на заседание на местния парламент в края на месец юни 2020 година , когато е дадено и съгласие да се учреди възмездно право на строеж, заедно със съответните сервитути за изграждане на технологична площадка и съоръжения. Имотите, които реконструкцията засяга са общински в землищата на Враца и на селата Чирен и Косталево.

Ако сте пропуснали:

Още теми...