Промени в договор между България и Русия облекчават отпускането на пенсии

НОВИНИ Промени в договор между България и Русия облекчават отпускането на пенсии

Измененията ще важат за граждани и на двете страни

България и Русия подписаха Протокол за изменение и допълнение на Договора за социална сигурност между двете страни. С промените се запазва възможността за придобиване на социални права от гражданите, работили или живели на територията на двете страни. В същото време се разрешават възникнали практически проблеми от досегашното приложение на документа, съобщават от социалното ни министерство. Протоколът беше подписан от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и Максим Топилин, министър на труда и социалната защита на Руската федерация, в понеделник в София. Двамата подписаха и Протокол за изменение и допълнение на Споразумението за прилагане на Договора за социална сигурност.

Медведев: Чакаме гаранции за “Турски поток” от ЕК; Борисов: Участваме в хъб „Балкан”

Направените изменения ще облекчат процедурата за отпускане на руски пенсии за българи и обратното. При преценка на правото на пенсия България и Русия ще могат да зачитат осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които имат сключен международен договор. По този начин се разширява закрилата за осигурените лица и се дава възможност те да придобият право на пенсия в случаите на недостигащ осигурителен стаж.

С цел подобряване на контрола върху изплащането на пенсиите и обезщетенията България и Русия ще обменят информация за упражняваната трудова дейност от хората, получаващи пенсия и ежегодно ще предоставят списъци на лицата, които получават пенсии по Договора за социална сигурност. Детайлно се регламентира и начинът за преизчисляването на пенсиите, отпуснати до влизане на документа в сила. Изрично се предвижда да се запази размерът на пенсията, отпусната преди влизане на документа в сила, ако той е по-благоприятен.

Договорът за социална сигурност между България и Русия се изпълнява от 2010 г. С него се гарантират социалните права на около 300 000 български граждани, живели и работили на територията на бившия СССР и днешна Русия.

ВСИЧКО ЗА ВИЗИТАТА НА МЕДВЕДЕВ И РУСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ У НАС ЧЕТЕТЕ ТУК

Още теми...