Променя се формата на декларацията за пътуващите (документ)

МВР предоставя обновена бланка на декларацията, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове.

В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Изтеглете Нова-декларация-за-преминаване-през-КПП-в-областните-градове

Start typing and press Enter to search