България активно разширява своята газопреносна инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница. Работи се на няколко участъка с обща дължина 150 км. Във временните строителни бази са доставени 18 385 броя тръби, достатъчни за 220,62 км. Общият почистен хумус от сервитута на газопровода е 128,45 км. Общо разнесените тръби по трасето са за 68,3 км, от които са заварени 38,1 км. По-късно днес ще участвам в церемония по откриването на газопровода „Турски поток, който свързва директно Руската федерация с газотранспортната мрежа на Турция и стига до нашата граница.

- РЕКЛАМА - евтин куриер