„Традицията среща модерното мислене“.Под този надслов премина отбелязването на 65 годишнина от създаването на регионална библиотека „Христо Ботев“. Значимата дата събра приятели на просветния център, представители на различни институции и неправителствени организации ,които отправиха своите приветствия към екипа на регионалната библиотека.