Обновяването и попълването на библиотечните фондове остава сред основните приоритети в работата на регионална библиотека „Христо Ботев“ и през тази година. В началото на месеца над 1200 нови книги и периодични издания постъпиха във фондовете на културната институция ,като тяхното закупуване стана възможно с подкрепата на министерството на културата.

- РЕКЛАМА - евтин куриер