Видове реклама, информационно обслужване, ревюта

РЕКЛАМНИ БАНЕРИ

Цените на банер рекламата в изданието не се генерират на база импресии. Стойността на ден е ясно и твърдо определена. Това позволява прозрачност и сигурност за рекламодателите.

ПР ИНФОРМАЦИИ, РЕВЮТА, ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Публикуването на текстове е най-ефективният метод за реклама. Цените и начините на оформяне и позициониране са въпрос на индивидуално договаряне според тематиката, вида и целите.

Абонаменти
(важат една година от датата на абониране)

Изданието предлага и абонаментна форма на договаряне с различни отстъпки според броя на публикациите, дължината им и ритмичността на заплащане.

ВИДЕО РЕКЛАМА

Видеоклипове, рекламни и презентационни филми и всякакъв видео материал, включително интервюта и репортажи както и позиционирането им в сайта се договарят след уточняване на всички придружаващи технически характеристики и времетраене.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА

Цените са без ДДС и се отнасят за периода на политическа кампания през 2021 г.

Цена за интервю – 500 лв. без ДДС
Цена за репортаж/информационен материал – 500 лв без ДДС
Цена за банер – 200 лева (на ден) без ДДС

Изисквания към банерите:

Задължителният файлов размер на всички банери с разширения .jpg, .png е до 100 КВ.
Задължителният файлов размер на всички банери с разширение .gif е до 400 КВ.
Flash банери не се приемат.

ВАЖНО: Всички договорени текстове се отбелязват със знак “платена публикация”, “Информация от…”, “Нередакционна публикация…”, “Брандирано съдържание… ” и др. маркери.

За връзка с нас и за изготвянето на индивидуални оферти изпратете вашите координати, а при желание и по-конкретна информация на имейл reklama@front.bg. Възможно най-бързо ще се свържем с вас.

Не се допускат реклами, които са в нарушение на етичния кодекс или противоречат на Законите на Република България.

“Медиа проджект 64” ЕООД  предлага изготвянето и на индивидуални предложения за цялостни рекламни кампании включващи радио, телевизия, социални медии и верига от интернет издания на различна тематика.

Поискайте оферта на reklama@front.bg

Logo FRONT BG

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ

НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ