Ремонт и нова апаратура за МБАЛ – Мездра – проектно предложение

Община Мездра подготви проект за ремонт на сградата на многопрофилната болница и доставка на ново медицинско оборудване. Проектното предложение, което е по оперативна програма „ Региони в растеж“, трябва да бъде внесено до края на месец юли. При условие, че общината спечели финансиране, болницата ще бъде оборудвана с апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори.

Start typing and press Enter to search