Решенията на секционните комисии в чужбина ще могат да се обжалват пред ЦИК

НОВИНИРешенията на секционните комисии в чужбина ще могат да се обжалват пред...

Действията и решенията на Секционните избирателни комисии извън страната ще могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия, жалбите ще се подават на мейла на комисията или ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, който я изпраща незабавно в ЦИК. Срокът за произнасяне е незабавен – до 1 час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. С методическите указания за работа на секциите извън граница ЦИК забрани предварителното раздаване на изборни книжа и материали, изнасянето на кутии за гласуване, списъци и бюлетини извън изборното помещение след приемането им от комисията на 3 април, по време на гласуването и преброяването на гласовете. В изборното помещение се забраняват разговори от присъстващите различен от българския. Отказ на комисията да допусне избирател да гласува трябва да е в писмена форма с кратки мотиви, връчва се на избирателя, а той може това да оспори това пред ЦИК по електронен път. Самоличност пред комисията се установява с българска лична карта, паспорт, дипломатически или служебен паспорт или военна карта само за военнослужещи. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка. Ако личната карта или паспорта са изтекли от 13 март миналата година към деня на гласуването, не се изисква удостоверение след подадено заявление за подновяване на документа.

Ако сте пропуснали:

Още теми...