Само в един квартал на Добрич водата е годна за пиене

Единствено в квартал „Добротица“ в Добрич водата е годна за питейно-битови нужди. Останалата част от града трябва да продължава да използва за тази цел бутилирана вода от търговската мрежа. Това показват последните анализи по физико-химични и микробиологични показатели, извършени от РЗИ в града и от ВиК Добрич.

Към днешна дата остава препоръката от РЗИ в Добрич жителите на града, с изключение на тези от квартал „Добротица“, да използват бутилирана вода за пиене. Изследванията започнаха след множество подадени сигнали за мътна вода вследствие на обилните валежи от миналата седмица, при които част от сондажите бяха наводнени. 

Последните резултати показват, че 2 проби от зона Добрич не отговарят на здравните изисквания. Изследвания са направени и от ВиК дружеството в града, при които 6 от 7 проби са дали отклонения по физико-химичен показател мътност. 

Резултатите от микробиологичното изследване на взетите вчера проби ще бъдат готови до два дни.   

Start typing and press Enter to search