Съветът по сигурността ще обсъжда рисковете и заплахите пред системата за национална сигурност

Актуалните рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност ще обсъжда Съвета по сигурността към правителството, под председателството на служебния премиер Стефан Янев. Вицепремиери, министри и ръководители на специалните служби ще анализират ефективността в сектор “Сигурност” и  необходимостта от по-адекватни мерки за нейното повишаване. В дневния ред на заседанието са също предприемане на мерки за гарантиране на политическата стабилност,  нови и по-адекватни политики за борба с корупцията. Днешното заседание на съвета е първо за мандата на служебното правителство

Start typing and press Enter to search