Съветниците в Сливен отново не приеха сформирането на общинска полиция

Общинския съвет в Сливен за втори път не прие предложението за сформиране на общинска полиция. Според кмета на града Стефан Радев издръжката на подобно формирование е много скъпа и общината може да пренасочи тези средства към други дейности. Днес местния парламент прие актуализация на бюджета, свързани по-високите постъпили приходи, в резултат на повишената събираемост от местни данъци и такси изграждането на видеонаблюдението в няколко села и ремонти.

Стефан Радев, кмет на Сливен

Кметът Радев бе категоричен, че няма нужда от общинска полиция, след като може да се ползват услугите на МВР.  

„Би било крайно натоварващо за гражданите да заплащаме нещо, което така или иначе би трябвало да върши и финансира МВР респективно държавата.“ 

Видеонаблюдението бе изтъкнато като приоритет в общинските мерки за сигурност.  

„В същото време дава възможност да се контролира ситуацията и много пъти по записи от такива камери са разкривани съответните нарушители.“  

Вносителят Момчил Пантелеев коментира, че отново ще внесе предложението за разглеждане.  

„Предполагам, че следващото предложение вече няма да е от мое име, а ще бъде вносител някой от представителите на ГЕРБ.“  

Общо 55 точки от дневния ред бяха разгледани на днешното заседание на Общинския съвет.  

Start typing and press Enter to search