Съвместно обучение на студенти от различни вузове, доктор да се става и с работа по проект

От Министерството на образованието и науката предлагат две или повече висши училища да могат да обучават съвместно студенти в рамките на мултидисциплинарни специалности.

Предложенията за промени в Закона за висшето образование са публикувани за обществено обсъждане до 11 август.

Студентите ще изучават отделните дисциплини в различни университети.

Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото.

В законопроекта за изменение на Закона за висшето образование са уредени условията и реда, при които университетите ще сключват споразумения за съвместно обучение. Специалностите са от нерегулираните професии в професионални направления, за които всяко висше училища има акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение.

Условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка и издаването на дипломите ще се уточняват в споразумение между висшите училища, които ще издават съвместни дипломи.

С друга промяна в закона се дава възможност образователна и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по научноизследователски проект.

Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта.

Те  ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. 

Start typing and press Enter to search