Седмокласниците с тест по история

1700 седмокласници в 78 училища в страната решаваха тест по история и цивилизации днес. Резултатите няма да се оформят като оценка, а ще са база за изследване, което ще установи доколко са постигнати заложените цели в новите учебни програми.

Сегашните седмокласници са участвали в проучването и преди две години, когато са били пети клас. Идеята е да се проследят уменията и ключовите компетентности на едни и същи ученици в прогимназиален етап. Миналата година заради пандемията тестът се проведе само в 38 учебни заведения.

В изследването е включена извадка от ученици с различен успех, от различни  училища в различни по големина населени места в страната. Целта е да се получат национално представителни резултати, а не да се измерват постижения на отделни ученици, учебни заведения или региони.

Тестът  за седмокласниците е с продължителност 50 минути.

Анализът на резултатите ще бъде изготвен до края на септември. Мониторингът ще помогне за прилагането на политики, насочени към подобряване на качеството на образованието по история и цивилизации.

Start typing and press Enter to search