Георги Пенчев: “Снимките са от София при взривяването на ИПК “Родина”. Нагледен пример, как в София със съдействието на полицията се спазват мерките за разстояние и неструпване на хора на едно място!”/фейсбук