Сериозен растеж на заплатите, но още далеч от европейската истина

Редактор: ИВАЙЛО АЧЕВ

През първите три месеца на тази година България е на второ място по растеж на заплатите в ЕС, веднага след Румъния. У нас заплатите на час са се увеличили с 12,9%, докато при румънците увеличението е 16,3% на час, сочат официалните данни на Евростат, цитирани от в. „Сега“.

Иначе интересен факт е, че в Германия заплатата се увеличава само с 2,5% на час, докато в Гърция има спад – 0,2% на час. Но като абсолютна стойност нещата все още са несъизмерими. В края на 2018 година на час заплащането в България е едва 5,4 евро, което е най-ниското в ЕС, а в Румъния е 6,9 евро. Средното ниво в ЕС пък е 27,4 евро за 2018 година.

В „разходи за труд“ Европейската статистическа служба отчита заплатите, но и много други директни разходи, които предприятията правят за персонала си. Тук влизат пенсионните и здравните осигуровки, вноските за фонд „Безработица“, кеш разходите за храна, гориво, служебни коли, добавките за извънреден труд и за работа по време на празници и др. В данните на Евростат за България прави впечатление, че т.нар. „други разходи“ са пораснали повече от разноските за заплатите. Увеличението на заплатите е 12.7%, а на другите разноски – с 13.8%. Евростатистиката не дава обяснения за това различие, но най-вероятно разходите на някои фирми у нас са се покачили заради вдигането на максималния осигурителен доход, което означава по-големи осигурителни вноски.

Информацията на Евростат разкрива още, че разходите на работодателите растат с различно темпо в отделните икономически сектори. В промишлеността например увеличението е с 11.7%, докато в строителството е по-слабо – с 8.4%. Рекордът е в сферата на услугите, където заплатите и другите разноски на предприятията за работниците и служителите са се покачили с 13.1% за година. Като цяло българската икономика вече доста тримесечия едва постига 3-3.5% ръст. Заплатите се повишават много по-бързо и от производителността на труда.

Основната причина за скоростното покачване на заплащането е, че фирмите все по-трудно си намират хора за работа. Във всеки доклад на Европейската комисия напоследък се посочва, че дефицитът на кадри и бързото увеличение на цената на труда не са здравословни за българската икономика. „Пазарът на труда се затяга. Съвсем ясно е, че в някои сфери има недостиг на работна ръка.

Естествено това води до натиск върху заплатите, които работодателите трябва да повишават“, коментира неотдавна Бенжамин Анжел от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ в ЕК. Същевременно безработицата е паднала до рекордните 5.3%, обяви Агенцията по заетостта. Това е най-ниската стойност, откакто е създадена агенцията.

Прочети още : https://www.actualno.com/

Start typing and press Enter to search