Славейковата библия променя книжовността за поколения напред

Българското възраждане започва с "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, а апогеят му настъпва със самостоятелната българска църква и написването на Славейкова библия.

Това заяви пред БГНЕС директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Музеят представя фотодокументалната изложба „Да видят всички по света, че българский народ живее!…”, създадена по повод на 150-годишнината от издаването на т.нар. „Славейкова библия” в Цариград през 1871 година.

Славейковият превод на Библията на съвременен български език, отпечатан в Цариград през 1871 г. се разпространява активно във всички български краища и закрепва у българите съзнанието за единството на литературния ни език. Новата българска Библия дава ценен принос за формирането на българската нация и коренно променя нашата книжовност за поколения напред. През последните 150 години тя играе могъща роля в духовното и нравствено развитие на нашето Отечество. Коригирани версии на тази Библия се използват и до днес. /БГНЕС

Start typing and press Enter to search