Социално слаби граждани ще бъдат включени в проект „Асистентска подкрепа“ в Попово

НОВИНИ Социално слаби граждани ще бъдат включени в проект „Асистентска подкрепа“ в Попово

В община Попово 72-ма социално слаби граждани и хора с увреждания ще бъдат включени в проект „Асистентска подкрепа“ на Агенцията за социално подпомагане,  Вече е започната процедура за набиране на потребители. От администрацията уточняват, че това може да са хора, които са в невъзможност за самообслужване, нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания, както и такива, които не ползват асистентска подкрепа. Услугите ще се предоставят по местоживеене на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес съгласно документа за самоличност е същото населено място или в друго. 

Още теми...