Софийските общински и АГ болници ще кандидатстват за безвъзмездно проектно финансиране

Членовете на комисията по Здравеопазване и социална политика в Столичния общински съвет подкрепиха предложението на заместник-кмета по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов общинските многопрофилни и АГ болници да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по проект “Мерки за справяне с пандемията“ на Оперативна програма “Региони в растеж”. Четирите общински болници и двете общински АГ-болници са подготвили проекти на обща стойност над 12 милиона лева за купуване на медицинска апаратура, ремонтни дейности, с които да дооборудват структурите за лечение на пациенти с Covid-19. “В момента имаме една доста добра тенденция на намаляване на заболелите, но в общинските болници, като тук включвам както четирите многопрофилни, така и двете АГ болници, към края на вчерашния ден има 183 пациенти. Това са 36% от хоспитализираните с Covid-19 в София. Вижда се, че общинските лечебни заведения, включително и АГ болниците, където също има пациенти, се включват много активно в борбата със заболяването”.

Start typing and press Enter to search