„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти от ж.к. „Младост 2“, Школа на МВР, Кореком „Принцес“ и бул. „Александър Малинов“ № 51, че от 00.00 часа на 11 юли 2019 г. до 24.00 часа на 20 юли 2019 г. ще бъде спряно подаването на топла вода за извършване на профилактика на съоръженията.

- РЕКЛАМА - евтин куриер