Спомен за музиканта и просветител Васил Мирчев

НОВИНИСпомен за музиканта и просветител Васил Мирчев

В рубриката “Помните ли…” на предаването “Алегро виваче” по “Хоризонт” през ноември представяме няколко български музиканти със съществен принос към националната ни музикална култура, но напълно забравени днес. Васил Мирчев е един от тях – педагог и диригент, един от най-ярките пропагандатори на музикалното изкуство у нас през първата половина на ХХ век.
Васил Мирчев е роден на 8 ноември 1875 г., преди 145 години, в Казанлък. От малък учи цигулка и теория на музиката при чешкия капелмайстор Карел Йермарж. Завършва казанлъшкато педагогическо училище и започва работа като учител по музика. Там прави и първите опити у нас за нотно ограмотяване на учениците в трети гимназиален клас. В същото време свири като цигулар в любителския оркестър на Йермарж, даже за известно време е диригент на състава. През 1898 г. постъпва в Дрезденската консерватория, където учи при Кайзер, Фукс и Дрезеке.
Стабилно подготвен като музикант, Мирчев се завръща в родината си и се установява в София, където работи като гимназиален преподавател по музика в Първа и Втора мъжка гимназия. За известно време преподава и цигулка в Софийската  духовната семинария. С учениците от гимназиите организира симфонични оркестри, които изпълняват италиански оперни увертюри, пиеси от Моцарт и Григ, а в същото време дирижира и ученически хорове, които често имат публични изяви. В Духовната семинария подготвя струнен оркестър със струнен квартет, съществувал от 1909 до 1912 г. През 1907 г. Мирчев организира и граждански оркестър, две години по-късно преминал към музикалното дружество „Родна песен“. В състава на оркестъра са любители музиканти от всякакви професии, но свирещи с голямо желание пред публиката на многобройните си концерти. Съставът съществува до 1915 г. и допринася много за популяризирането на класическата музика, още повече, че, както твърдят негови съвременици, изпълненията на оркестъра са били на много добро художествено ниво. Едновременно с проявите си като диригент Васил Мирчев има постижения и като педагог – заедно с Добри Христов и Димитър Радев той участва в съставянето на много учебници по пеене и различни пособия. В периода 1920/1930 година Мирчев допринася много за музикално-педагогическата подготовка на стажант-учителите по музика от софийските гимназии, а за известно време е проподавател и в Софийското музикално училище. Васил Мирчев умира на 13 октомври 1962 г.

Ако сте пропуснали:

Още теми...