Средната миньорска заплата става 1800 лева

dunavmost.com:

Средната работна заплата в минерално-суровинната индустрия в страната ще се повиши до 1800 лв. през 2019 г.

Това каза председателят на Българска минно-геоложка камара (БМГК) проф. дтн инж. Николай Вълканов. Днес той от името на работодателите подписа Отраслов колективен трудов договор с миньорските синдикати КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Двете страни се уговориха са увеличение на заплатите в сектора и за нови придобивки за служителите. Документът е приложим за всички заети в този важен за икономиката на България отрасъл и определя нови условия за работещите в бранша, информира Economic.

Така с новия договор минималната работна заплата в минерално-суровинната индустрия в страната става 784 лв. като това се дължи на по-високия коефициент, по който браншът изчислява минималното заплащане в минерално-суровинната индустрия – 1.4 спрямо минималната работна заплата за страната.

Като цяло заплатите в минния бранш са сред най-високите в страната, стана ясно по време на срещата. За 2017 г. брутното месечното възнаграждение на наетите е било в размер на 1540 лева, през 2018 г. е 1660 лв., а през 2019 г. ще достигне 1800 лв. Това е с близо 50% по-високо от средното у нас, коментираха експертите в бранша.

Освен това, за всяка година придобит трудов стаж се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 0.9 на сто от основната заплата за работещите при надземни условия и 1% за работещите при подземни условия.

Към придобивките, съгласно новия Отраслов колективен трудов договор, двете страни договориха увеличение на минималната стойност на безплатната храна и добавките в размер не по-малък от 5,00 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малкоот 6,50 лв. Договорени са и размерът на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд, както и заплащането за положен извънреден труд- не по-малко от 50% за работата през работните дни и до 120% за работа на официален празник.

Start typing and press Enter to search