Сроковете за изплащане на втора пенсия са публикувани за обсъждане

НОВИНИСроковете за изплащане на втора пенсия са публикувани за обсъждане

Социалното министерство публикува за обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се регламентират сроковете и формите за изплащане на втора пенсия. Законопроектът предвижда три вида пенсионни продукта, които ще се изплащат от частните фондове, в които за втора пенсия се осигуряват работещите, родени след 31 декември 1959 година. Това са пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата и еднократно изплащане. Първите осигурени във втория пенсионен стълб ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост през 2021 година за жените и през 2024 за мъжете. Планира се пожизнена пенсия за старост да се плаща когато размерът на спестяванията във вторият стълб позволява отпускане на пожизнена пенсия в размер не по-малък от 15% от минималната пенсия за стаж и възраст. Допълнителната пенсия за старост може да бъде с гарантиран период на изплащане, може да включва и разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. В тези случаи срокът и размерът на разсроченото плащане, както и размерът на пожизнената пенсия се избират от осигурения. Вторият пенсионен продукт е разсрочено плащане на натрупаните пари за втора пенсия. То ще се прави когато парите са недостатъчни за пожизнена пенсия, но надвишават три пъти минималната за стаж и възраст, тоест 900 лева за следващата година. В този случай месечното плащане не може да бъде по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст. В ограничени случаи, когато спестяванията не са достатъчни, за да се осигури и разсрочено плащане, средствата ще се изплащат еднократно. Предвижда се хората, които навършат възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 година включително да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст. Този период ще се увеличава плавно до 2038 година, когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от пет години преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Ако сте пропуснали:

Още теми...