Стани посланик на добрия пример, като отбележиш мястото, на което ще чистиш, залесяваш или облагородяваш на 14 септември на картата на кампанията тук 👉 https://bit.ly/2NERRBM

Добави акция или се включи като доброволец към вече създадена.
Да дадем добър пример! Да изчистим България заедно!

- РЕКЛАМА - евтин куриер