Строителни отпадъци

Събирането на строителните отпадъци, генерирани от домакинствата се извършва по предварително обявени графици и всеки може да остави отпадъците до контейнерите ден преди извозването. Организацията е въведена защото на територията на община Враца липсва депо за изхвърляне на строителни отпадъци. Събраното се извозва от фирми, които имат разрешение за извършването на подобен вид дейност.

Ако сте пропуснали:

Още теми...