Световен ден на религиите

НОВИНИ Световен ден на религиите

Днес е Световният ден на религиите, учреден да е всяка трета неделя на януари от Организацията на обединените нации в средата на миналия век. Инициативата приканва духовните общности към единение и взаимно зачитане, тъй като всички съществуващи религии по света имат единна същност. Вековното съперничество между религиите и съвременните конфликти не бива да замъгляват общите традиции и универсални ценности, смятат столичани: „Всъщност сме толкова еднакви хора, независимо от цвета на кожата, религията. Имаме общо помежду си и ако се обединим можем да творим добро“. „Моето поколение е с доста по-отворено съзнание и не лепваме веднага етикета на хората, с които общуваме, особено пък на тема религия. Това в повечето случаи дори не е тема за обсъждане“. Младите хора отправят призив – да живеем в общество, чиито основи са единството и милосърдието, а не да оставаме подвластни на стереотипното мислене и клишета: „Други характеристики  на човека влияят много повече върху моето решение дали да общувам с него или не, отколкото дали изповядва моята религия или изповядва нечия друга“; „Мюсюлмани, будисти, католици, а дори и атеисти, комуникирам с всеки от тях без проблеми по един и същи начин“; „Единственото, което ни свързва е това, че сме хора“.

Още теми...