СВЕТОВНО ОТКРИТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТОР: Метод за добив на полиметали от минерали от Черно море

СВЕТОВНО ОТКРИТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТОР

Метод за добив на полиметали от минерали от Черно море

Едно българско откритие е на път да доведе до революция в различни сфери на индустрията – металургия, енергетика, екология. Световното изобретение на инж. Чавдар Каменаров – „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ e своеобразна миннодобивна инсталация за извличане на минерали, изключително богати на полиметали, а също и за добив на питейна вода от морето. Инсталацията може и да унищожава битови отпадъци, да произвежда електрическа и топлинна енергия за бита и промишлеността по много евтин и екологично чист начин.

На 17 юли от 18 часа в Националния политехнически музей в столицата на ул. „Опълченска“ 66 за пръв път ще бъде проведена мултимедийна презентация на изобретението и технологията.

Предисторията

През 2007 г. инж. Чавдар Каменаров демонстрира как един автомобил може да се движи, захранван с Браунов газ, добит от чешмяна вода. Не успява да даде ход на това откритие, защото среща големи затруднения в доставката на специални проводници с високотемпературна изолация – около 400 градуса. Тогава решава да направи опит за добив на Браунов газ с морска вода. При добива се получават утайки в огромни количества. В тях има значителна концентрация на минерали, от които могат да се извличат всякакви метали. Тогава епицентърът на изследванията му се измества в посока добив на минерални ресурси.

Предимствата на технологията

Патентованата от иноватора инж. Чавдар Каменаров „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ няма световен аналог. Тя е с уникални характеристики и при разгръщането на целия й потенциал се стига до многофункционален апарат, който успешно покрива няколко икономически, стопански и професионални области.

Тя произвежда метали от минералите, които се извличат при добиването на Браунов газ от морската вода. Производител е на  енергия, обезсолява морската вода и я прави чиста питейна вода. Технологията може да бъде използвана и за унищожаване на битови отпадъци и накрая да се превърне в една цялостна екологична инсталация.

Едно от големите предимства на технологията е, че може успешно да бъде използвана за очистване на силно замърсени хвостохранилища, включително и радиоактивно заразени, да се рекултивират силно замърсените земи и почви, като на изхода отново се получава енергия.

Според потребностите и нуждите на дадена индустрия могат да бъдат усилени определени качества на инсталацията.  Може да бъде поставена на брега на Африка, да пречиства морската вода и да я превръща в питейна вода. Така ще се захранват с чисти водни ресурси цели общности, които страдат от недостиг на вода. Може да бъде изключително полезна в миннодобивната индустрия. Според инж. Каменаров човечеството е напълно готово да премине на една по-висока скорост в технологичното си познание.

Революция в индустрията

Ако технологията и производството останат в България, това ще изстреля икономиката ни във висините. Приложението на технологията решава 3 основни проблема на конвенционалните системи: изразходването на природните ресурси, замърсяването на околната среда и намаляването цената на енергията.

Технологията може да спести трудоемкия процес на разработване на едно природно находище на минерали, което в процеса на разработването изчерпва ресурсите си. Докато при иновативната и изцяло екологична технология параметрите са непроменяеми с течение на времето, защото източникът е неограничен и не се изтощава – морската, океанска вода.

Резултатите от изследванията показват, че в различни участъци на българската акватория на Черно море разликите в съдържанието на минерали са минимални. Това позволява да се извличат минерали от цялата акватория на България в Черно море.

Станцията за добиване на минерали от морска вода е мобилна, компактна и с размери 2 м на 2 м, може да работи на брега и да се транспортира лесно от място на място. Най-удачно е да се разположи на някой пустинен скалист необитаем бряг. Това е абсолютно чиста технология, без никакви вредни отпадъци. Ако не се изгаря Брауновият газ, който ще се получава, около тази инсталация въздухът ще е пречистен, защото ще произвежда кислород в огромни количества.

Технологията е екологично чиста и спестява милиарди разходи за проучвания

Българската технология ще предотврати пагубните за морската флора и фауна последици от така наречените плаващи градове в акваториите. За тях се влагат милиарди средства в използването на роботи, които да слязат до морското дъно на дълбочина, на която човек не би оцелял – 6000 м, при налягане от 600 атмосфери. Технологията им е такава, че роботите изгребват всичките конкрети от морското дъно. Те се разбиват от роботите и се превръщат в гъста водна емулсия, която с мощни помпи се качва на повърхността. Там с мощни сепаратори се отделят утайките, механичните примеси, а остатъчната вода се връща в морето. После цялата тази зона става мъртва, измират всички живи организми. В сравнение с тази технология, разходите на българската са многократно по-малки. При плаващите градове изразходваната енергия не се регенерира, докато при българската технология тя се регенерира.

Целта е бързото превръщане на науката в бизнес

На основата на иновацията е създаден технологичният стартъп „Плам Енерджи“ с изпълнителни директори инж. Чавдар Каменаров и Цвета Кирилова, чиято основна цел е веднага да реализира поредица от научни открития. Амбициите на екипа са много бързо да превърнат разработките си в печеливш бизнес, каквото е мотото на компанията ни – „Надграждаме света с наука“ – Start Upgrading the world with science.

Инж. Чавдар Каменаров – изобретател с 40-годишен опит

Роденият в Пловдив инж. Чавдар Каменаров завършва Транспортния факултет към Техническия университет в София, специалност машинен инженер, и 2-годишна специализация в металургията. Оглавявал е много производствени предприятия. Близо 40 години се занимава и с научна работа, има над 30 изобретения и много научни публикации. През последните 15 години се занимава с проучване, изследване и разработване на нови възобновяеми източници на енергия, свързани с получаване на Браунов газ от сладководни водоеми и морска вода.

Брауновият газ – един „интелигентен“ газ

„Брауновият газ, открит от българина Илия Вълков – Юл Браун чрез електролиза на водата, е интелигентен и това особено много впечатлява. Той е като интелигентен разум, „разумно същество“. Например, ако насочите горелка с Браунов газ към човешка ръка, няма да я изгори, защото той пропуска „своите“, „себеподобните“, тъй като в човешкото тяло водата е около 80%. И тъй като Брауновият газ произлиза от водата, „пропуска“ и не „наранява“ всеки обект от живата природа с водно съдържание.

Но ако срещу него се насочи пръчка от волфрам например, той я стопява. Тази избирателна способност на Брауновия газ позволява с различна температура да се обработват различни сплави, метали. Това е уникалното при него и затова откривателят му Илия Вълков – Юл Браун е бил, меко казано, полудял по него. Газът му изглеждал като някакво живо същество, което може да „мисли“, „разсъждава“ и да подхожда внимателно към живата и нежива материя.“ – Цвета Кирилова, изпълнителен директор на „Плам Енерджи“.

Възможно е с подобна технология да са добивани метали още по времето на Варненската цивилизация

Според Цвета Кирилова, партньор на инж. Каменаров в проекта, близка до тази технология е била позната на нашите предци още в древността, по време на развитието на Варненската Черноморска цивилизация.

Известно е, че във Варненския халколитен некропол е открито най-старото злато в света. Преди Черноморския потоп по тези земи е имало процъфтяваща цивилизация, с огромно познание, която се е занимавала с наука и култура и е предала това знание на следващите поколения.

Намерените във Варненския халколитен некропол накити от злато и други метали са изработени по начин, напълно непознат за съвременните занаятчии. Наскоро в свое интервю за Потопа в Черно море и тайните на Варненския некропол доц. Христо Смоленов съобщи, че нашите предци от Варненската цивилизация са доставяли мед и злато за своите ювелирни творби от областта на днешна Стара Загора.

Според хипотезата на Цвета Кирилова, възможно е подобна на откритата от нас технология за добив на Браунов газ и метали да е била добре известна на тези просветени умове. Според нея няма логика такива изкусни майстори, които за изработката на накити и други предмети от бита, са използвали уникална технология, пък да са добивали и пренасяли злато и мед от далечни земи. Напълно е възможно точно на бреговете на Черно море те да са развивали златодобив, металобработване и ювелирна индустрия, като са извличали златото от морето на метри разстояние от домовете си, превръщайки цивилизацията Варна в ковачница на знание, умения и култура. „Днес България може да постигне своя Златен век отново и да вдигне икономиката си на крака – казва Цвета Кирилова. – Когато споделих хипотезата си с доц. Смоленов, той буквално изригна, каза, че я взема на въоръжение и започва да я разпространява.“

„Абсолютно подкрепям тезата – казва и инж. Каменаров. – Моята партньорка в проекта от много години се интересува от древната история на България. Известно е от популярната археология, че при проучване на пирамидите е установено, че древните хора в Египет са ползвали примитивен, но ефективен начин за добив на електрическа енергия чрез галванични елементи, от рода на медна и желязна пръчка, потопени в оцетна киселина, дават галванична връзка и е възможно да се произведе ток от няколко волта.

Има артефакти в същите пирамиди, от където може да се заключи, че същите древни „инженери“ за добивали и изкуствена светлина от тези галванични елементи, в резултат на което са могли да нанесат редица, и то сложни рисунки по стените с изобразяване на цели митологични или от ежедневието сцени. Защо тогава да не е възможно нашите праотци от нашия черноморски бряг по някакъв начин да не са добивали така популярния днес Браунов газ, по някаква тяхна си технология, в резултат на което са извличали някои ценни метали, като например мед, злато и др. подобни.

И днес ние, съвременниците, да считаме че сме направили кой знае какво откритие, след като същото е правено преди около 6-7000 г. пр. н.е. от нашите праотци, живели в крайбрежната зона на сладководното тогава езеро, наречено днес Черно море? Така че не е за пренебрегване и такава хипотеза, че тези технологии, които считаме днес за много добри, едва ли не гениални, да са били известни на древните хора от преди 6-7000 години пр.н.е.“

Start typing and press Enter to search