Tag results:

Антоан Николов

Антоан Николов: 2020-а е горчив урок, но за всеки урок дължим благодарност!

ИНТЕРВЮ Господин Николов, каква беше за вас тази толкова необикновена 2020-а. За вас лично, за винарския и туристическия бизнес, с който сте свързан? - Вън от съмнение е, че 2020 година е предизвикателство...

Popular