Tag results:

Nielsen Admosphere Bulgaria

Рекламен мониторинг – Категория „Финансови услуги“

Данните от рекламния мониторинг на Nielsen Admosphere Bulgaria разкриват, че най-голяма част от рекламата в категория „Финансови услуги“ е концентрирана в телевизията. По този показател, тя изпреварва убедително радиото и пресата....

Popular