Тенденцията за застаряване на населнието в Разградско продължава

Продължава процесът на остаряване на населението в област Разград. Той се изразява в намаляване на относителния дял на лицата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Според анализа на демографската картина, към 31 декември 2020, относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 22,3% от населението на областта. В сравнение с предходната година този дял нараства с 0,3 процентни пункта, а за период от 10 години се е увеличил 5.6%.

Посетете КИС 13 на https://kiss13.net и във Facebook: https://facebook.com/kiss13tv/
Виж още новини от Русе, Разград и Търговище на https://kiss13.net/

Start typing and press Enter to search