Средното увеличение на цената на еленергията за битовите потребителите е 2,90%. Това каза председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов по време на брифинг за цените на електрическата и на топлинната енергия в сила от 1 юли, предаде „Фокус“.Решението е взето в 14.00 часа.

Утвърдените днес цени са по-ниски в сравнение с приетите в доклада от 27 май. „Тогава беше предвидено среднопретегленото изменение да бъде 3,48%“, допълни доц. Иванов.

„Най-важното, което предполагам интересува всички, е какви са измененията на крайните цени на ел. енергията за битовите потребители, считано от 1 юли 2019 г. Изменението е както следва. За ЧЕЗ – 2,90%, за EVN – 2,97%, за ЕНЕРГО-ПРО – 2 80 %“, каза още председателят на КЕВР.

Причината за по-малкото поскъпване са увеличените приходи във фонда “Сигурност на електроенергийната система”. В него се увеличават приходите от квотите въглеродни емисии, както и от 5-те % такса от произвежданата електроенергия.
От думите на Иванов стана още ясно, че средното изменение на цената на топлинната енергия е 3,53%. Допреди месец предвиденото изменение в цената на топлинната енергия е било 4,50%.

„Цената на топлинната енергия за „Топлофикация София“ се увеличава с 3,06% при предвидени преди месец 4,30%. Цената на „Топлофикация – Разград“, където увеличението беше най-голямо – 17,53% се актуализира на 8,59%. Т.е. наполовина. Също така цената на топлинната енергия на „Топлофикация Габрово“ от 12,53% намалява на малко под 10%. Топлофикация „Враца“ намалението е близо два пъти – от 7,52% цената намалявана 3,80 %“, каза още доц. Иванов.

Той коментира и причините за коригирането на цените на нарастване на топлинната енергия надолу. „Това е намаляването на цената на природния газ, който е основно гориво в почти всички топлофикации в страната. Дори намаляването с 0,6% на цената на природния газ е отчетено в нашето решение. От друга страна бяха проверени и коригирани в смисъла на намаление на разходите в топлопреносната мрежа на „Топлофикация Разград“, заяви Иванов. По думите му третият елемент е верификационният доклад на Министерството на околната среда и водите относно закупените от топлофикациите емисии въглероден двуокис.