Тонер касети

Все още няма яснота кога ще бъдат извозени 50 тона тонер касети, от нелизецензираната площадка във Враца. Действията на екологичната инспекция да организира принудителното им преместване не са се увенчаха с успех. Изпратените покани до фирми за представяне на оферти са останали без отговор и се е наложи покани да бъдат изпращани повторно. От Рецикла, фирмата, която внася италианския боклук във Враца са заявили, че работят по лицензиране на площадка в друга държава, без обаче да дадат яснота кога действията ще бъдат финализирани.

Още теми...