Топъл обяд за нуждаещи се в Опака до 30 април

В община Опака, в област Търговище, започва изпълнението на проекта „Топъл обяд“ . Той се осъществява с безвъзмездна финансова помощ от Агенцията за социално подпомагане и е по Оперативната програма за храни от Фонда за европейско подпомагане. Целта на проекта е да се създаде устойчив модел, който да допринесе за формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение. Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд за триста души и е част от целенасочената социална политика на община Опака в подкрепа на хората, живеещи в материални лишения и риск от социална изолация. Топлият обяд ще бъде осигуряван до 30 април тази година.         

Start typing and press Enter to search