Общото събрание на етажната собственост да може да определи колко да е сградната инсталация, но не по-малко от 20 и не повече от 40%. Това е записано в проект за нова наредба за топлоснабдяването, който вече е пуснат на обществено обсъждане, пише в. “24 часа”.

Новият момент е именно залагането на диапазон за сградната инсталация – и в момента общото събрание може да взема решение какъв процент да са общите части в плащането за парното, но няма ограничение.

Преди повече от 10 години пак имаше такава възможност, но тогава процентът за сградна инсталация бе между 10 и 30. Този текст бе премахнат от наредбата, тъй като масово се избираше най-ниският процент и това водеше до изкривяване на сметките – сравнително ниски през зимата и висока сума за доплащане при изравнителните.

Сега в наредбата в частта за дяловото разпределение няма сериозни промени освен една. Ако за подгряването за топлата вода за 1 куб. метра се изразходват повече от 150 квтч и всички имоти в сградата имат индивидуални водомери за гореща вода, то топлофикацията е задължена да извърши проверка на настройката на съоръженията в абонатната станция и на техническата им изправност. Проверката се извършва в присъствието на представител на етажната собственост и се съставя констативен протокол с описание на коригиращи мерки.

Такава инспекция се прави и за сгради-етажна собственост, в които клиентите са избрали да заплащат консумираната топлинна енергия по реална месечна консумация.
По-категорично е записано, че клиенти, присъединени към абонатна станция, са длъжни да монтират уреди за дялово разпределение. В сегашната наредба това е задължително за сграда, в която се въвежда дялово разпределение.

Отпада изискването за предварителен договор като условие да започне изготвянето на проект за присъединяване на клиенти.

Какво каза Европейският съд за това кой плаща сградната инсталация – припомнете си в този материал!

Източник: actualno.com
- РЕКЛАМА - евтин куриер