Тотална опастност! Реки и язовири са на път да прелеят

Задава се нова заплаха в Смолянско

Язовир „Златоград“ и хвостохранилището при Ерма река преливат. До достигане на нивото на преливане на яз. „Пловдивци“ остават 50 см. Наблюдават се нивата на реките Арда, Върбица, Неделинска и при Мадан, които са значително повишени, като пикът на нивата им се очаква днес и утре.

Проходите и участъците от републиканската пътна мрежа се разчистват и обработват.

Движението през проход Рожен е забранено за МПС над 12 т, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета.

http://kanal3.bg

Start typing and press Enter to search