Трансграничен проект насърчава младежката активност

Проект финансиран по трансграничната програма България – Сърбия ще насърчава младите хора в населените места от двете страни на границата да бъдат активни и да предлагат решения за решаване на проблемите на местните общности. Инициативата обхваща Северозападна България с акцент на област Враца и сръбската област Пчиня. Сред дейности по проект са различни обучения,среща на младите хора с бизнеса и създаване на мрежа за обмен на идеи и решения и създаване на партньорства.

Start typing and press Enter to search