Трейс излезе с позиция за трагедията край Своге

Проектът е изпълнен качествено и в срок, категорични са от дружеството

Трейс Груп Холд” АД (респективно сдружение “Трейс Своге”) е изпълнило качествено и в срок своите ангажименти в целия проект и най-очевидното в потвърждение на това е, че работата му е приета без забележки от Възложител, Инженер и Надзор, заплатена е от Възложителя и всички гаранции по договора са освободени, както и факта, че години наред движението през този участък се е осъществявало безпроблемно, при спазване на правилата за движение. Това се посочва в становище на “Трейс Груп Холд“ АД във връзка с изпълнението на рехабилитацията на пътя Мездра- Своге- Нови Искър. “Заради широката общественост, която с право силно се вълнува от състоянието на инфраструктурата и – не на последно място, заради многото неистини, на които лекомислено беше дадена публичност, повлияна от една голяма човешка трагедия, ние сме длъжни да дадем обстоятелствен отговор на всички повдигнати въпроси”, заявяват от дружеството.

Според “Трейс Груп Холд” престижът и търговската им репутация са уронени, като са били включени в кампания с едно изцяло лишенo от професионализъм и експертност говорене. “При изпълнение на проектното задание Изпълнителят ДЗЗД “Трейс Своге” констатира несъответствие на проекта с реалното съществуващо положение”, става ясно от становището. “За 29 км от пътя, което включва и обсъждания участък в Своге, са “установени несъответствия между съществуващото положение и проектното, както по отношение на габарита на пътното платно, така и по отношение на съществуващата и проектната ос на пътя”. “В писмен отговор до нас Инженерът ни препраща към търсене “на решения в оперативен порядък” с Проектанта за такива участъци, вместо Възложителят да възложи съответното препроектиране, да синхронизира реалното положение с проекта и да го възложи за изпълнение на Изпълнителя“, коментират от дружеството. Според тях техническият проект от една страна съдържа несъответствия с реалните физически данни и ситуация на трасето, а от друга – несъответствия с нормативните изисквания за такъв тип път. “Към настоящия момент на целия 82-километров пътен участък, в положената от нас асфалтова настилка, няма пропадания, неравности, нарушаване на неговата цялост или наличие на пукнатини”, заявяват от “Трейс Груп Холд”.

“Документацията по проекта, вкл. асфалтови дневници, проби и актове за изпълнение доказва, че положените асфалтови смеси на целия обект отговарят на зададените и одобрени от Възложителя типове”, изтъкват те и обръщат внимание, че участъкът не е установен като участък с концентрация на ПТП. “За изпълнението на обекта, в съответствие с установените правила, ДЗЗД “Трейс Своге” използва няколко лаборатории, които правят изследвания на вложените скални материали, на асфалтови смеси и носимоспособност на асфалта”, се пояснява в становището. От дружеството обясняват, че варовиковите скали са материал, който се използва за почти всички видове асфалт и използването им е регламентирано в Стандартите за асфалтовите смеси. „Считаме, че непрофесионални изказвания, както и коментари за недопустимост на съдържание на “варовици”, води до налагане в публичното пространство на подвеждащи или неверни хипотези”, заявяват те. “Ще предприемем всички законови действия да защитим репутацията и интересите си срещу онези лица, физически и юридически, които си позволиха пряко или косвено да уронят доброто име, престижа и търговската репутация на компанията чрез разпространяване и внушаване на неверни и заблуждаващи твърдения”, подчертават от дружеството.  ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!

Прочети повече в Blitz.bg: https://blitz.bg/analizi-i-komentari/treys-izleze-s-pozitsiya-za-tragediyata-kray-svoge_news669314.html

Start typing and press Enter to search