Три преместваеми обекта в “Триадица” необяснимо са вписани в кадастъра

НОВИНИ Три преместваеми обекта в "Триадица" необяснимо са вписани в кадастъра

През 2016 година 3 преместваеми обекта, публична частна собственост, са били вписани в кадастралната карта на район “Триадица” на мястото, на което токов удар уби 16-годишно момче. Действието е необяснимо от гледна точка на изискванията за вписване в кадастъра. Кадастралната карта на района влиза в сила през декември 2016 година. По правило преместваеми обекти не се нанасят в картата, а в случая един от обектите е нанесен като сграда от 7 квадратни метра. Това се прави в случаи, когато има мотив – издаване на нотариален акт. Приемателната комисия на кадастралната карта има задължение да провери 10 процента от изготвения продукт на фирмата изпълнител на случаен принцип. Очевидно комисията не е забелязала вписването на преместваемите обекти и е подписала документа. Това коментира източник на “Хоризонт”. След изработването на кадастралната карта от оторизираната фирма, заинтересованите лица могат да поискат поправка в срок от един месец, след което кадастралната карта влиза в сила. БНР очаква и официален отговор на поставени въпроси към Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Още теми...