Туристически данък

Събраната сума от туристически данък в община Враца през миналата година нахвърля 27 хиляди лева. Парите са платен данък за над 50 хиляди нощувки. Постъпленията са използвани за финансиране на различни туристически събития и дейности. Над 27 хиляди лева миналата година реализирани като приход и от провеждането на традиционния есенен панаир във Враца.

Ако сте пропуснали:

Още теми...